Call for submission/Zaslání příspěvku

Programová komise konference nabízí možnost aktivního vystoupení v rámci The 9th Conference of the European Association of Integrative Psychotherapy s názvem „Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy“.

Přijímáme příspěvky spojené s tématem integrace v psychoterapii, přičemž dvěma ústředními tématy konference jsou psychoterapeutické kompetence a výzkum v psychoterapeutické integraci. Vítáme ale i další příspěvky, které budou reflektovat témata týkající se teorie, praxe a vzdělávání v oblasti psychoterapeutické integrace. Příspěvky projdou recenzním řízením, které bude provedeno Programovou komisí.

Příspěvky můžete strukturovat do následujících konferenčních formátů: workshop (dvě různé délky trvání), přednáška a krátké sdělení:

Workshop (90 minut):

  • Především prakticky orientovaný formát, v jehož rámci je možné se zaměřit na sdílení nápadů a či praktické ukázky technik, nácvik dovedností atd.

Workshop (3 hodiny):

  • Především prakticky orientovaný formát, v jehož rámci je možné se zaměřit na sdílení nápadů a či praktické ukázky technik, nácvik dovedností atd.

Přednáška (90 minut):

  • Teoretická přednáška či výzkumná zpráva o probíhajícím či dokončeném výzkumu v psychoterapeutické integraci. Alespoň 15 minut času bude věnováno společné diskuzi s ostatními účastníky konference.

Krátké sdělení (20 minut):

  • Krátké teoretické sdělení či výzkumná zpráva o probíhajícím či dokončeném výzkumu v psychoterapeutické integraci.
  • Programová komise sestaví blok krátkých sdělení podle témat. Do jednoho bloku budou zařazena 4 krátká sdělení, každé z nich bude mít vyhrazeno 5 minut na společnou diskuzi s účastníky konference.

Instrukce k zaslání konferenčního příspěvku (Prosíme, čtěte pozorně)

  • Oficiálním jazykem konference je anglický jazyk, všechny příspěvky zasílejte pouze v anglickém jazyce.
  • Rozsah abstraktu jednotlivých formátů je 200 slov.
  • Abstrakt strukturujte podle následující osnovy: Cíl (co je záměrem daného sdělení/přednášky/workshopu), Metody (jak bude záměru dosaženo), Výsledky (co je přínosem daného sdělení/přednášky/workshopu), Diskuze (reflexe sdělení/přednášky/workshopu spolu s účastníky).

Důležité termíny:

  • Online vkládání příspěvků bude otevřeno od 1. prosince 2017 do 31. března 2018
  • Potvrzení o přijetí příspěvku bude zasláno emailem v květnu 2018